Down to content

Upornjaci mostova

Postoje mnoge tradicionalne metode za izgradnju upornjaka mostova, često uključuju armirani beton i šipove. Međutim, za istinsku uštedu u vremenu i novcu, treba koristiti TensarTech zidni sistem sa nizom varijanti fasadnog izgleda, kombinacijom jednoosnih geomreža i modularnih predfabrikovanih blokova. U mnogim slučajevima kompletno opterćenje mostovskog sedla se prenosi na armiranu zemlju stim što je negde potrbno ovo opterećenje preneti na šipove. U tim slučajevima Tensartech zidni sistem se lako prilgođava dvojakoj ulozi(prenos opterećenja na šipove i preuzimanje opterćenja unutar konstrukcije armirane zemlje.  
Široki obim varijanti

Sa iskustvom dužim od 30 godina u proizvodnji i primeni inovativne geomreže, Tech zidni sistemTensar omogućava širok spektar izbora rešenja kako tehničkih tako i estetskih. Ovo uključuje:

 • TensarTech TW1TW3, i Mesa sistem modularnih blokova od predkalupiranih betona visokog kvaliteta, u paleti boja, stilova, tekstura. TW1 link sistem daje mogućnost izrade arhitektinski zahtevnih projekata, sa specifičnostima kao što su opekarski završni radovi i uklapanje tog izgleda sa Tensar blok sistemom na licu zida.
 • TensarTech Panel e sistem prefabrikovanih betonskih panela pune visine, u obliku i željenog završnog izgleda kako bi se najbolje prilagodili svim zahtevima projekata, uključujući i estetske
 • TensarTech RockWall - kameni zidovi su se pojavili kao zamena tradicionalnim gabionskim licima sa znatno nižim cenama i kao veoma pogodno i brzo rešenje za zemljišnu popunu iza zida.
 • TensarTech TR2 je jeftinije, funkcionalnije strukturno rešenje, koje omogućava brzo podizanje pogodno pre svega kod privremih srukturnih radova.

Bez obzira na zahteve vašeg projekta, mi možemo da pomognemo


Теnsar-оvа inovativna tehnologija se koristi širom sveta, takođe veliki broj studija slučaja i brošura su vam dostupni. Takođe smo u mogućnosti da vam obezbedimo punu tehničku podršku, što uključuje stručne savete, specifikacije, creže, predlog projekta sa uporednim cenama takvog rešenja sa klasičnim. Redovno organizujemo besplatne radionice o primeni Tensar tehnologije na primerima armirane zemlje.

Uštedite vreme, smanjite cenu sa Tensar tehnologijo

TensarTech zidni sistem omogućava širok spektar izbora rešenja kako tehničkih tako i estetskih.

Koristi

Којi god zidni system TensarTech izabrali za gradnju mosta, koristi ostaju iste:

 • Dugotrajnost, dokazana stabilnost
 • Jednostavna izgradnja smanjuje vreme i troškove gradnje
 • Estetski veoma prihvatljiva
 • Modularno blokovi suvomontažni ne zahtevaju malter
 • Jednostavno formiranje kompleksnih ili zakrivljenih geometrija
 • Do 120 godina životni vek
 • Većina drugih sistema zahteva podizanje kranovima ili privremene oplate
 • Moguća upotreba lokalnog materijala
 • Moguće izbeći potrebu za šipovima
 • Velika otpornost na dinamičke uticaje ili seizmičke uticaje


Need help?