Down to content

Potporni zidovi

Postoji mnogo opcija tradicionalnoj tehnologiji izgradnje podpornih zidova, koji često uključuju armirano-betonske konstrukcije i šipove.  Međutim, za različitost u izgledu uz značajnu uštedu u troškovima izgradnje i vremenu neophodnom za istu Tensar je razvio ceo spektar Tensartech sistema podpornih zidova koji koriste kombinaciju geomrežama armirano zemljište sa predkalupiranim modularnim blokovima koji su čvrsto i sigurno međusobno povezani.
Širok opseg opcija

Uz naše iskustvo od 30 godina u izgradnji, projekte stručnost kao i inovativne geomreže, TensarTech sistem podpornih zidova nudi širok opseg građevinskih opcija koje se prilčagođavaju sredini, strukturi, lokaciji i potrebnog životnog veka samog objekta. Ovo uključuje:

TensarTech TW1TW3, i Mesa sistem prefabrikovanih modularnih blokova za podporne zidove od betona, u spektru boja, stilova i tekstura. TW1 sistem omogućava izgradnju raznih arhitektonskih zahtevanih objekata, specifičnih zidova ili dodatno ciglom obloženih Tensar blok sistema. TensarTech Panel ili kao pune visine predkalupirani inkrementalne betonske ploče u veličini, obliku i završnog izgleda po pozahtevima projekta u skladu sa estetskim zahtevima.

TensarTech Marine lučki sistem uključuje prefabrikovane betonske jedinice koje su podesne za agresivne morske uslove

TensarTech RockWall zidni sistem kao zamena tradicionalnom gabionskom izgledu sa nižim troškovima popune bloka armirane zemlje iza lica

TensarTech TR2 sistem veoma niske cene, funkcionalne strukture koji se brzo i lako podiže, pogodan naročito za privremene radove ili bočne smanjenje pritiska kod postojećih podpornih zidova

Šta god da je zahtev vašeg projekta mi možemo da pomognemo

Tensar je inovativna tehnologija koja se koristi širom sveta, vama je na raspolaganju i set studija slučaja i puno brošura. Mi takođe, po vašem zahtevu, obezbeđujemo potpunun tehničku podršku, koja uključuje: stručne savete, sertifikate, crteže, sertifikovane projekte i detalje oko izvođenja. Tensar organizuje besplatne radionice širom sveta, kojim se lako priključuje.


Smanjite troškove i uštedite vreme uz Tensar Tehnologiju

TensarTech sistema podpornih zidova koji koriste kombinaciju geomrežama armirano zemljište sa predkalupiranim modularnim blokovima koji su čvrsto i sigurno međusobno povezani

Prednosti

Koji god TensarTech zidni sistem da izaberete za vaš projekat, koristi ostaju iste:

 • Dugotrajna, dokazana projektovana postojanost 
 • Јеdnostavnom gradnjom smanjuje se vreme i troškovi gradnje
 • Estetski privlačna rešenja 
 • Sistem modularnih blokova koji se polažu na suvo-bez maltera 
 • Lako kreiranje složenih ili zakrivljenih geometriskih izgleda 
 • Lako kreiranje složenih ili zakrivljenih geometriskih izgleda 
 • Projektovani životni vek do 120godina 
 • Moguća upotreba gradilišnog odpadnog materijala 
 • Većina sistema ne zahteva upotrebu kranova ili privremenih oplata 
 • Može se izbeći potreba za postavljanjem šipova
 • Velika otpornost na dinamička i seizmička opterećenja


Need help?