Down to content

Marine i plovni putevi

Reke, jezera ili mora, generalno izgradnja na ivici vode može predstavljati jedinstvene probleme. Ali koristeći Tensar-ove geomreže,  proizvode za kontrolu erozije  i TensarTech zidni sistem, inženjeri mogu odrediti pouzdan, fleksibilan i ekološki pogodan sistem za odbranu od poplava da u odnosu na tradicionalne metode mogu da smanje troškove i vreme gradnje čak za polovinu.

Lak, ekonomičan i ekološki prizuk keja kao strukture i obalnih zidova reka

Relativno laka i brza instalacija, TensarTech zidnih sistema koji se sastoje od geomreža ojačana pozadinskom zemljom sa nizom modularnih betonskih jedinica.

  • U poređenju sa armirani betonskim strukturama, troškovi izgradnje i vreme mogli biti smanjeni za 50%
  • Oni mogu biti izgrađene bez potpore i nije potreban kran za dizanje
  • Otpadni materijal sa terena se može koristiti kao materijal za popunu, smanjujući troškove i još više uticaj na životnu sredinu
  • Izbor atraktivnih završinih izgleda su na raspolaganju, a ove jedinice mogu se fabrički proizvoditi ili biti liveni na licu mesta
  • Veoma postojani, oni su dizajnirani za 120 godina životnog veka

  • U poređenju sa armirani betonskim strukturama, troškovi izgradnje i vreme mogli biti smanjeni za 50%
  • Oni mogu biti izgrađene bez potpore i nije potreban kran za dizanje
  • Otpadni materijal sa terena se može koristiti kao materijal za popunu, smanjujući troškove i još više uticaj na životnu sredinu
  • Izbor atraktivnih završinih izgleda su na raspolaganju, a ove jedinice mogu se fabrički proizvoditi ili biti liveni na licu mesta
  • Veoma postojani, oni su dizajnirani za 120 godina životnog veka

Dizajnirani za zahteve mora i postojanost u takvim uslovima

TensarTech Marine zidni sistem sadrži značajnu količini betonskih jedinicu koje mogu biti prefabrikovane na licu mesta sa starterom dužine geomreža ubačenu u zadnje lice jedinica. Jednom instalirana početna geomreža se spaja sa glavnom dužinom geomreža jednostavnim povezivanjem  preko trna. Ovaj sistem je dizajniran za zaštitu obalnih elemenata od udara talasa..

Unutrašnji plovni putevi

Potporni zidovi za plovne puteve koji nisu izloženi udarima talasa mogu biti izgrađeni korišćenjem jedne od TensarTech zidni i fasadni sistemi sadrže:  modularan segment pored bloka koji može da se instalira bez kranova i podizanja ili potpore. Modularni blokovi su pričvršćeni za sloj armirane zemlje i geomreže  preko polimernih konektora koji koriste punu snagu ovakve konstrukcije.

Jednostavana za instalaciju Tensar tehnologija može smanjiti vreme izgradnje i troškova

Koristeći Tensar-ove geomreže,  proizvode za kontrolu erozije  i TensarTech zidni sistem, inženjeri mogu odrediti pouzdan, fleksibilan i ekološki pogodan sistem za odbranu od poplava da u odnosu na tradicionalne metode mogu da smanje troškove i vreme gradnje čak za polovinu.


Na kopnenim vodama, kao što su reke, jezera, rezervoari i odvodnjavanje rovova, prirodna vegetacija često pruža adekvatnu zaštitu od erozije tla. Ali, u oblastima sklonim talas vodenim udarima ili povremenim jako brzim protocima vode, Tensar VMax može formirati isplativo dugoročni omotač , stabilizovati površine,  dok vegetacija postaje oformljena i zatim obezbeđuje dugoročno jačanje korenovog sistema. Kompanija  North American Green, kompanija Tensar, nude sveobuhvatan sistem za zaštitut od erozije i rešenja ojačanja terena. Dijapazon rešenja North American Green kao i ponude proizvoda, tehničke ekspertize,  napredne  tehnologije, podrška, usluge kupcima, i geografsko rsprostiranje omogućava dostizanje svih vrednosti što  ih jasno diferencira u tržištu sa mnogo alternativa.

Need help?