Down to content

Vojni

U bilo kojoj vojnoj operaciji - posebno izgradnji - brzina je od suštinskog značaja. I to je upravo ono što Tensar tehnologija vam daje. Kako na terenu i u osnovi, naša tehnologija geomreža kombinuje praktična, efikasna rešenja uz korišćenje lokalnog materijala za brzo reagovanje u bilo kojoj situaciji.

Stalne primene

Tensar stručnjaci u stabilizaciji zemlje preko slabih ili varijabilnih terena. I još od konflikta na  Foklandima 1982 naša tehnologija geomreža se koristi za stvaranje vojnih objekata koji mogu pomoći da se skrati vreme izgradnje i maksimizira korišćenje lokalnih materijala. Ovo uključuje izgradnju novih pista, oblasti za sletanje umanjnje buke i mnogo eksplozija, prilaznih puteva i više - za ojačanje asfaltne površine da produži radni vek na postojećim instalacijama. U stvari, mi imamo čak i prilagođenu verziju našeg TensarPave dizajn softver-a za vojnu upotrebu.

Od pristupnih puteve do aerodroma, Tensar ima odgovor

Brzo razmeštanje

Postoji više načina primeneTensar inovativnih geomreže kojom se može smanjiti vreme izgradnje:

  1. Mekani teren može se efikasno  stabilizovati uz smanje debljine popune na putevima , kao i smanji količinu neophodno potrebnog iskopa 
  2. Oni se mogu koristiti da se poboljša pristup gradilištu i poveća kapacitet nošenje radne platforme , čime se doprinosi bezbednosti a ujedno i smanjenju vremena rada na licu mesta
  3. Diferencijalna sleganje može da se kontroliše i ograniči stvaranje slabih naslaga, a sa tim obezbede pouzdane površine gde god je potrebno
  4. Stabilan nasipi mogu biti kreirani brzo i lako
  5. Tehnologija omogućava korišćenje lokacijeske popune, minimizirajući potrebu za dovozom materijala

Bez obzira na vaše potrebe, Tensar može da pomogne

Tensar ima ogromno iskustva u vojnim i civilnim projektima širom sveta, kao i čitav niz studija slučaja je na aspolaganju. Jednostavno koristite linkove na vrhu stranice da biste saznali više. Naš iskusni tim građevinskih inženjera takođe može da obezbedi stručni savet, specifikacije, crteži, sertifikovani dizajn i detalje sa cenama. Određene usluge su na raspolaganju po ugovoru.

Need help?

Product Literature