Down to content

Rudarstvo

Rudarska industrija zavisi od rešenja koja zadovoljavaju zahteve bezbednosti i praktičnosti uz istovremeno smanjenje troškova. To je upravo ono što Tensar tehnologija pruža, sa lakim, lakim za rukovanje proizvodima koji se brzo instaliraju i nadmašuju konvencionalna rešenja. Tensar ima odgovor i za površinsku i podzemnu eksploataciju.

Primer podzemnih rudnika

Tensar-ov sistem za rudarstvo pokriva širok spektar primena kod podzemnih rudnika i njihovih tunela, koji uključuju:

 • Kontrola plafona i rebra – korozija - dokazana polimerna Tensar krovna asura u kombinaciji sa Tensar rudarskom mrežom Tensar Mining Grid omogćava lakše i bezbednije  rukovanje i instalaciju od metalnih alternativa
 • Ekrani dugih zidova – za razliku od veze lanacima, delovi rudarskih kamenih pletiva za ekran, može da se montira iznad zemlje i lako transportuje pod zemlju gde se instalira
 • Ekrani visokih zidova –  jake a lagane Tensar-ove rešetke za rudarstvo Tensar Mining Grids  mogu da obezbede strmost lica, kontrolu padanja krhotina na ulazima u rudarska okna
 • Armiranje drumskih i železničkih saobraćajnica – upotrebom Tensar TriAx geomreže mogu da spreče kolotrazi ili održi geometrija koloseka , u skladu sa transportnim sistemom koji se koristi

Primena kod površinskih kopova

Razne operacije na površinskim kopovima takođe imaju mnogo oblasti koje mogu imati koristi od Tensar-ovog sistema:

 • Transportni putevi – Tensar TriAx geomreže poboljšavaju performanse neasfaltiranim transportnim putevima i produžavaju njihov radni vek, takođe, smanjuje rastur i održavanje vozila
 • Radne platforme – preko slabe posteljice, Tensar geomreža može biti ekonomičan način da se poveća kapacitet nosivosti
 • Deponija i glavni zidovi – potrebe da nosi težak teret i ponovljanje saobraćaja, TensarTech sistem armirane zemlje takođe omogućava iskorišćenje lokalno dobijenog materijala, kao što je iskopana zemlja iz rudnika
 • Značajna curenja – vađenje dragocenih metala na ovaj način stavlja veoma visoko opterećenja na kolektorske cevi. Uvođenje Tensar TriAx geomreže može ograničiti pomeranje čestice između cevi, čime se povećava nosivost rude za bolju podršku teškoj opremi
 • Otpad re-zalivanje – Tensar-ove geotekstilne cevi mogu da odvoje i zadrže čak i fino zrnaste materijale, a može da obezbedi značajne prednosti u odnosu na konvencionalni sistem cevi
 • Zatvaranje laguna jalovine –geomreže omogućavaju bezbedan smeštaj i sabijanje popune što može ubrzati konsolidaciju i rekultivaciju
 • Zaštita od erozije – Tensar sistemi mogu biti izuzetno efikasno rešenje za zadržavanje gornjeg sloja u deliovima kod rekultivacije terena

Smanjenje vremena, troškova izgradnje i emisije CO2

Lagan, jednostavan za rukovanje i brzo instalirajući, Tensar proizvodi mogu obezbediti značajne prednosti u vremenu i troškovima. Čak sa manjim brojem kretanja vozila uz većum upotrebu lokacijski zadobijenog materijala, emisije CO2 tokom izgradnje mogu se smanjiti do 50% (u poređenju sa projektom bez ojačanja).

Poboljšati praktičnost , povećati produktivnost i smanjiti operativne troškove uz Tensar tehnologiju

Tensar tehnologija pruža, sa lakim za rukovanje proizvodima koji se brzo instaliraju i nadmašuju konvencionalna rešenja. Tensar ima odgovor i za površinsku i podzemnu eksploataciju.

Tensar ima know-how za rudarstvo

Tensar ima bogato iskustvo u rudarskim operacijama širom sveta, takođe i čitav niz studija slučaja vam je na raspolaganju. Jednostavno koristite linkove na vrhu stranice da biste saznali više . Takođe možemo obezbediti sve, od jednostavnih saveta do punog projektovanja i podrške prilikom ugradnje, bez obzira na primenu i životnu sredinu.

Need help?

Product Literature