Down to content

Tensar SS dvoosne geomreže

Теnsar SS dvoosne geomreže kao sistem je primenjen na hiljade projekata širom sveta kod puteva, radnih platformi ili generalno za ojačanje temelja.

Tensar SS geomreže se u velikoj meri zamenjuju novim revolucionarnim proizvodom TriAx®. Tensar TriAx geomreža nudi poboljšane karakteristike, što doprinosi još veće uštede. Da biste TriAx®, кliknite ovde.

Prava geomreža

Такоđe postoje i gheokompoziti sa laminiranim geotextilom, Tensar SS geomreža je kruta monolita geomreža sa ujednačenom raspodelom duž oba pravca sa pravougaonim rebrima koja u poprečnom preseku su kavadratnih ivica.

Need help?