Down to content

Minex

Jedan od najefikasnijih oblika rudavarstva, dugi zidovi, se oslanja na brzinu u kombinaciji sa bezbednosti. Tradicionalno ojačanje žičanim užadima, se koristi za nadzor dugih zidova, ali sada to je uglavnom zamenjen vatro i korozivno otpornim  rudarskim pletivom za stene - i to je lako videti zašto.Poznata u industriji, kao vodeća tehnologije ekrana dugih zidova (mada jednako korisna u primerima čvrstih stensko krovnih i rebarnih primena), rudarsko pletivo ima sličnu težinu sa Tensar rudarskim mrežama Tensar Mining Grid ali osam puta snažnija a poveća i fleksibilnost. Povećanje opsega se može obezbediti  eliminicijom žičanih užadi za ojačanje.

Lagan i jednostavan za rukovanje, nesmanjuje samo opterećenje pozadine, već obebeđuje značajno smanjenje oštećenja i kontrola lica, pri tome smanjujući vreme potrebno za instalaciju za 75 % u odnosu na lanac vezu ili zavarene žičane mreže. Sa rudarskim pletivom za stene, dugi zidovi ekrana pomeraju se sigurnije i brže , proces je skraćen sa nedelja na dane uz značajne novčane uštede. 

Svestrani nadzor dugim zidovima kao alternativa žičanim užadima

Sa rudarskim pletivom za stene (Minex Rock Mesh), dugi zidovi ekrana pomeraju se sigurnije i brže , proces je skraćen sa nedelja na dane uz značajne novčane uštede.


Tensarov sistem rudarskih pletiva za stene Minex ima bogato iskustvo primena u rudnicima širom sveta.

  • Lagan i jednostavan za rukovanje 
  • Može da smanji vreme potrebno za instalaciju za 75%
  • Idealna zamena za mreže bez potrebe za ojačanjem žičanim užadima
  • Može značajno smanjiti troškove pomeranja dugih zidova
  • Osam puta snažnije od Tensar rudarskih mreža
  • Sistem otporan na vatru i koroziju
  • Smanjuje potencijalne oštećenja, tokom  rukovanja

Need help?